top of page

20 Nejdéle aktivních sériových vrahů - díl 1

20 nejdéle aktivních sériových vrahů

Než se vrhnu na samotný předmět článku, kterým je žebříček 20 nejdéle aktivních sériových vrahů, asi by bylo lepší vysvětlit, o co mi vůbec šlo. Co jsem porovnával a snažil se zkoumat, které sériové vrahy jsem vzal při tvoření „žebříčku“ v potaz, a které naopak nikoli. (koho teoretické úvahy a „formality“ nezajímají, může samozřejmě hned přeskočit k samotnému „žebříčku“, ale doporučuji přečíst)

V tomto článku jsem se zaměřil na nejdéle aktivní, avšak dopadené sériové vrahy. Tedy zaprvé jsem se vyhnul všem „Zodiacům“, „Jack The Ripperům“, „Jack The Stripperům“, „vrahovi z Long Islandu“ a podobně. To proto, že v jejich případě by šlo převážně o domněnky. Také jsem nezahrnul jeden typ sériových vrahů a to tzv. „anděly smrti“ („angel of death“) či „vrahy z milosti“ („angel of mercy“)– čili zjednodušeně řečeno vrahy z nemocničního prostředí jako byli například Harold Shipman, Donald Harvey, Charles Cullen či Michael Swango a další(v ČR např. Petr Zelenka). Tuto skupinu jsem vynechal, protože odhalení takového vraha (resp. vůbec odhalení, že k vraždám dochází), dopadení a usvědčení je velice náročné (vzpomeňte třeba jen na nedávný případ zdravotní sestry z Rumburka), a proto řada z nich vraždila deset let a více (dokonce všichni výše příkladem zmínění – krom Zelenky) Tedy by tvořili jádro „žebříčku“, což by nebylo dle mého názoru tak zajímavé. Nicméně zmínit jsem je v tomto ohledu musel.

Původně mělo jít jen o strohý seznam pěti či deseti NEJ zakončený tím vrahem, který byl aktivní a tedy unikal spravedlnosti nejdéle. Kraťoučký článeček chtělo by se říct. Ona k takto jednoduché práci svádí kolonka „vražedná aktivita“ či „vražedné období“ („Span of killings“), která je uváděna např. na wikipedii, ale také v mnoha zahraničních webech a publikacích týkajících se sériových vrahů. Jenže, tato kolonka je běžně vyplňována naprosto jednoduchým způsobem bez podrobnějšího zkoumání případu. Pouze na základě data první a poslední vraždy spáchané daným pachatelem. Jenže je doba vražedné aktivity úplně to samé jako rozpětí mezi první a poslední vraždou? Já právě v tom zjednodušení spatřoval problém. Pokud totiž „vražednou aktivitu“ vyjádříme výše uvedeným zjednodušeným způsobem, pak jako déle aktivní sériový vrah „vyjde“pachatel (A), který například v mládí spáchá jednu vraždu, poté je za ní na mnoho let (např. 15) uvězněn, po propuštění v krátkém sledu spáchá jednu, dvě či několik vražd, po kterých je záhy (v řádu měsíců) dopaden a pak už zpravidla odsouzen na doživotí či k trestu smrti. Zatímco pachatel(B), který je (z prespektivy vraha) úspěšnější, spáchá X vražd, uniká policii a děsí veřejnost v rozpětí např.10 let, a až pak je dopaden a odsouzen rovnou k smrti či na doživotí, „vychází“ jako aktivní po kratší dobu.Asi každý cítí mezi modelovým případem A a B rozdíl….a určitou disproporci v tom uvést bez dalšího, že vražedná aktivita pachatele A byla 15 let, zatímco pachatele B pouze 10.

Takže stejně jako jsem nechtěl, aby jádro seznamu činilo pět, deset SV typu „angel of death“, nechtěl jsem ani, aby jádro tvořili SV, recidivisté, kteří strávili převážnou část života za mřížemi za dřívější vraždu (vraždy) a v krátkém mezidobí mezi propuštěním a opětovným uvězněním spáchali nějakou či nějaké další. I přesto, že mezi první a poslední jejich vraždou uplynulo třeba i 30 let. Takže ani tyto jsem nezahrnoval. (Nejznámější takové případy: Peter Kurten – první doložená vražda se stal v roce 1913, poté byl za jiné trestné činy uvězněn na 8 let až do roku 1921, další doložené dokonané vraždy se staly mezi lety 1929 - 1930, dopaden byl v roce 1930; Arthur Showcross – v průběhu roku 1972 zavraždil 2 malé chlapce, za to odsouzen na 25 let, podmínečně propuštěn v roce 1987, poté mezi 1988-1989 zavraždil 12 žen, dopaden v lednu 1990; Jack Unterweger: První spáchaná vražda 1974, za to odsouzen na doživotí, podmínečně propuštěn 1990, poté během necelých 2 let usmrtil minimálně 9 žen, než byl finálně dopaden)

Šlo mi spíše o pachatele, „rekordmany“, kteří dokázali vraždit po dlouhé roky, děsit třeba i celý stát a unikat policii i přesto, že po nich s vypětím všech sil a prostředků pátrala. Nebo dokázali být tak nenápadní, že ani nebylo zřejmé, že několik obětí má na svědomí jeden sériový vrah. Mimochodem abych vytvořil níže uvedený „žebříček 20 NEJ“ a odfiltroval ty „nežádoucí“, musel jsem detailněji prostudovat cca 60 případů. Pozor! Ne 60 případů ze všech SV, ale 60 z těch, kde to podle kolonky „Span of killings“ vypadalo nadějně, což bylo opravdu pracné.

Jak ze všeho výše uvedeného vyplývá, stejně tak jako se může lišit u jednotlivých sériových vrahů jejich dětství, vražedný vývoj, modus operandi, motiv, signatura atd., liší se i jejich vražedná aktivita a to nejen svojí délkou, ale i změnami ve frekvenci vraždění a různými pauzami v čase, ať už způsobenými objektivními či subjektivními příčinami. Někteří z níže uvedených například jednoduše vraždit začali a nepřestali, do doby než byli odhaleni, nebo dokud nebyli dopadeni za jiný trestný čin. Jiní zas v průběhu času svoji vražednou aktivitu podstatně omezili, nebo si na roky daly pauzu, aby po ní opět vraždit začali, další dokonce s vražděním úplně přestali bez zjevných objektivních příčin, ale dopadeni byli třeba až za další dlouhé roky. Ač se tedy u některých sériových vrahů shodovala doba délky vražedné aktivity a doba, po kterou daný vrah unikal policii, u mnohých se tyto časové ukazatele lišily. Abych toto tedy vůbec mohl alespoň nějak kvantifikovat a rozlišit, koho do „žebříčku“ zařadím a koho ne, rozhodl jsem se nakonec stanovit u každého z vrahů dvě období:

a) délku vražedné aktivity (čili období, od první spáchané vraždy do poslední spáchané vraždy a to bez ohledu na frekvenci vražd – s tím, že pokud byl dotyčný mezitím například uvězněn (za jakýkoli trestný čin – zkrátka přestávka z objektivních příčin), dobu věznění (či dobu trvání jiné objektivní překážky) jsem do výše stanovené doby nezapočítal,

b) dobu, po kterou unikali spravedlnosti (čili dobu, po kterou od spáchání první vraždy unikali polici, aniž by byla odhalena jejich vražedná série – pokud mezitím byli odsouzeni za některou z vražd (nikoli za jiný trestný čin!), dobu od první vraždy do dopadení jsem sečetl a po spáchání první vraždy po propuštění z vězení začal opět počítat do dalšího dopadení, atd. – pak udělal součet).  

 

Ještě bych chtěl podotknout, že jsem vycházel z běžně dostupných zdrojů, tedy internetu a literatury, takže níže uvedený seznam zahrnuje jen ty „známější“, popsané případy. Domnívám se, že téměř jistě na světě existovaly i další případy extrémně dlouhého vražedného období či unikání spravedlnosti, bohužel nebyl popsány. A jelikož šlo leckdy mezi jednotlivými pachateli o pouhé měsíce či rok, dva rozdílu ve výši stanovených dob, navíc použité zdroje nejsou často přesné (ostatně bez tak jsem posuzoval hlavně množinu vražd prokázaných a u sériový vrahů, obzvláště těch dlouho aktivních, se často předpokládá, že procento neprokázaných vražd není bezvýznamné), tak jsem se striktně nedržel toho, abych vybral ty NEJ, ale snažil se vybrat z těch NEJ ty nejzajímavější. Proto se například do seznamu nedostal Jeffrey Dahmer (vražedná aktivita 13let – 17 obětí), protože nejen, že už je na těchto stránkách jednou detailně zpracován, ale navíc mimo své první vraždy spáchal všechny až mezi lety 1987-1991, a k tomu i tak by se se svými třinácti lety vražedné aktivity „krčil“ až ke konci tohoto „žebříčku“. Ano! Jak sám čtenář níže uvidí, ani třináct let vražedné aktivity a unikání policii by na některé z vyšších umístění v „žebříčku“ prostě nestačilo…

20. Willem van Eijk

Narozen: 13. srpna 1941

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 75 let, odpykává si doživotní trest

První spáchaná vražda: jaro 1971 (29 let)

Poslední spáchaná vražda: léto 2001 (60 let)

Dopaden: 12. listopadu 2001

Vražedná aktivita: 14 let (období vražedné aktivity je v tomto případě paradoxně delší, než doba po kterou unikal spravedlnosti, protože po prvních dvou vraždách byl dopaden a odsouzen, po propuštění začal vraždit znovu – viz kritéria výše)

Unikal: 11 let

Počet obětí: 5 - 8

Na dvacáté místo jsem zařadil poměrně neznámého holandského sériového vraha (dokonce se mi u něj nepodařilo najít jedinou fotku na níž by jistě byl) , s přezdívkou "Het Beest van Harkstede" („The Beast of Harkstede“ neboli „Bestie z Harkstedu“), který zavraždil a znásilnil nejméně 5 žen. Většinu obětí tvořily prostitutky. Eijk ženy převážně škrtil, jednu z obětí však zabil pomocí nože, kdy navíc její tělo krutě zohavil.

V roce 1974 byl uvězněn za vraždy dvou žen, které spáchal mezi roky 1971-1974. Z vězení byl propuštěn v roce 1990 a nejpozději od roku 1993 začal opět zabíjet. Do roku 2001, kdy byl dopaden, spáchal nejméně 3 další vraždy (1993, 1995, 2001) a navíc je z dalších tří podezírán. Dá se tedy říct, že policii unikal a děsil okolí v souhrnu 11 let (1971-1974-2 roky a pak 1993-2001 – 8 let). Mezi jeho první a poslední vraždou pak uplynulo celých 30 let, z nichž  16 let strávil za mřížemi. V současné době si odpykává trest doživotního vězení.

19. Mohammed Adam Omar

Mohammed Adam Omar
Mohammed Adam Omar

Narozen: 1949

Zemřel: 20. června 2001

První spáchaná vražda: 1975 – 1995 (26 – 46 let)

Poslední spáchaná vražda: prosinec 1999 (50 let)

Dopaden: květen 2000

Vražedná aktivita: 4 – 24 let

Unikal: 4 -24 let

Počet obětí: 16 - 67

Súdánský sériový vrah (tzv. "The Sanaa Ripper" neboli „Rozparovač ze Sanna“), který se po svém dopadení v roce 2000 přiznal k usmrcení 51 obětí (jiné zdroje uvádí, že se doznal k usmrcení 16 dívek v Jemenu a 51 dalších v jiných blízko-východních a afrických zemích – celkem tedy 67). Vraždit podle svých slov měl začít už v roce 1975. Později však toto doznání údajně odvolal a přiznal se „pouze“ k zabití 16 žen v Jemenu + 11 v Súdánu. Těžko říct. Jisté je jedině to, že Omar byl podezřelý minimálně ze spáchání 16 vražd na území Jemenu a to od roku 1995, (jelikož bližší info k údajným dřívějším vraždám nešlo dohledat řadím vraha až na 19. místo žebříčku, ač by možná mohl patřit výše). Nalezeny byly ostatky nejméně 12 zavražděných žen, ale pachatel byl nakonec odsouzen „pouze“ pro dvě spáchané vraždy. Všechny ostatky byly nalezeny poblíž univerzity v Sanaa (hlavní město Jemenu), kde Omar pracoval jako odborný asistent v márnici. Většinu jeho obětí tvořily studentky univerzity. Omar se podle svých slov zaměřoval na mladé, výrazně krásné ženy, které poté znásilňoval a nakonec umlátil údery do hlavy. Na jeho vražednou „kariéru“ se přišlo až díky poslední vraždě, kdy zabil zahraniční studentku z Iráku a její matce bylo podezřelé, že se jí dcera již dlouho dobu neozývá. Většina rodin předchozích obětí se údajně bála zostuzení z toho, že by jejich dcery „utekli z univerzity“, a tak zmizení ani nehlásila. I když byl Mohammed Adam Omar uznán vinným ze spáchání pouze dvou vražd, byl odsouzen k trestu smrti. Ten byl vykonán v roce 2001 před zraky 30 000 lidí a to zastřelením – předcházelo mu ještě vykonání trestu 80 ran bičem za konzumaci alkoholu. Zajímavostí v případě tohoto súdánského občana je, že obětem často uřízl nohy nebo ruce, ty poté zbavil měkkých tkání a kosti si uchoval jako zvrhlou památku.

18. Andrei Chikatilo (česká verze: Andrej Čikatilo)

Andrej Čikatilo
Andrej Čikatilo
Andrej Čikatilo

Narozen: 16. října 1936

Zemřel: 14. února 1994

První spáchaná vražda: 22. prosince 1978 (42 let)

Poslední spáchaná vražda: 6. listopadu 1990 (54 let)

Dopaden: 20. listopadu 1990

Vražedná aktivita: 12 let

Unikal: 12 let

Počet obětí: 52–57

Notoricky známý sovětský (respektive ukrajinsko-ruský) sexuální sériový vrah. Jeden z nejznámějších sériových vrahů vůbec, který je rovněž známý pod přezdívkou „Rostovský řezník“ či „Rostovský rozparovač“ (přezdívka od Rostova na Donu – ruské město, v jehož okolí se odehrála většina vražd). Byl usvědčen z usmrcení 52 osob, sám se pak doznával až ke spáchání 57 vražd (obviněn byl z 53). Chikatilův modus operandi zahrnoval pečlivý výběr budoucí oběti- vybíral si je především z řad dětí a mladistvých, bez ohledu na pohlaví (nejmladší oběti bylo 7 let, nejstarší 44 let – v naprosté většině případů se však jednalo o chlapce a dívky ve věku 9-20 let) – nejlépe bezprizorní jedince (mnoho z jeho obětí bylo bez domova, s „problematickými osudy" či mentálně zaostalí). Výběr obětí prováděl především ve vlacích či nádražích, kde trávil mnoho času. Po seznámení se s obětí ji buď pronásledoval, nebo lstí vylákal na odlehlé místo – většinou les- a tam zaútočil. Své oběti usmrcoval v drtivé většině za pomocí nože (ale i jinými mechanismy), kdy těla obětí vykazovaly mnohočetná řezná a bodná poranění především v oblastech očí a genitálií. Rovněž byl časté prvky zohavení, ofenzivního čtvrcení. Chikatilo pak s oběťmi buďto souložil, nebo masturboval nad jejich těly. Také se dopouštěl kanibalismu. Co se týče frekvence jeho útoků a délky vražedné aktivity, tak po první vraždě v prosinci roku 1978 se další dopustil až v září 1981, poté začala frekvence stoupat a s vražděním nepřestal až do svého dopadení (rok 1982 – 7 obětí, 1983 - 8, 1984 – 15, 1985 – 2, 1987 – 3, 1988 – 3, 1989 – 5, 1990 – 8). Vraždil a unikal tedy po stejnou dobu - 12 let, což stačí pouze na osmnácté místo.

17. Alexander Yuryevich Pichushkin (česká verze jména: Alexandr Pičuškin)

Alexandr Pičuškin
Alexandr Pičuškin
Alexandr Pičuškin

Narozen: 9. dubna 1974

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 42 let, odpykává si doživotní trest, v roce 2014 se oženil

První spáchaná vražda: 1992 (18 let)

Poslední spáchaná vražda: 14. června 2006 (32 let)  

Dopaden: 16. června 2006

Vražedná aktivita: 14 let

Unikal: 14 let

Počet obětí: 48 - 63

Ruský sériový vrah, kterému se přezdívá buď „šachovnicový vrah“ (to proto,že jeho cílem prý bylo spáchat 64 vražd – počet políček na šachovnici) a nebo také „maniak z Bitcevského parku“ (to kvůli místu, kde se většina vražd odehrála – jeden z největších lesoparků v Moskvě). Svoji první vraždu spáchal už jako student v roce 1992. Tehdy zabil svého spolužáka, kterého pozval na společnou vražednou výpravu. Po tomto úmrtí byl pochopitelně dotazován policií, což ho zřejmě mohlo vyděsit. Možná i proto se k zabíjení vrátil pravděpodobně až roku 2001. Po celých devíti letech, za to bohužel v závratné frekvenci, kdy během pěti let usmrtil přes 40 lidí. Jeho modus operandi zahrnoval výběr bezprizorních obětí (např. bezdomovců – především mužů, ale i žen a dětí), s nimiž vypil v parku vodku a poté je zezadu napadl kladivem údery vedenými na hlavu. Takto oběť umlátil a často pak nakonec do proražené lebky vložil prázdnou lahev od vodky. U soudu byl shledán vinným ze spáchání 48 vražd a tří vražedných pokusů, ač sám přiznával až 63 dokonaných vražd. Za to byl odsouzen k odnětí svobody na doživotí s tím, že prvních 15 let stráví na samotce. Jde o sériového vraha zařaditelného do motivačních kategorií „power and control killer“("mocensky orientovaný typ vraha") a „thrill killer“("vrah vyhledávající napětí"). Pičuškin sám jako svůj motiv uváděl určitou potřebu zabíjet, neboť pak prý cítil potřebu žít,   a rovněž byl na své zločiny pyšný. Z toho lze usuzovat radost z vraždění a s ním spojeného adrenalinu, ktrá je typická pro kategorii SV typu "thrill killer".  Rovněž uváděl, že se díky zabíjení cítil jako Bůh a mohl rozhodovat, kdo přežije a koho zbaví života, což je zas motivace typická spíše typ "power and control killer".

16. Ralph Raymond Andrews

Ralph Raymond Andrews
Ralph Raymond Andrews

Narozen: 1945

Zemřel: 31. ledna 2006

První spáchaná vražda: 25. srpna 1977 (32 let) (možná již 1972)

Poslední spáchaná vražda: 1991 (46 let)

Dopaden: 1991

Vražedná aktivita: 14 let (možná až 19 let)

Unikal: 14 let (možná až 19 let)

Počet obětí: 2 - 40

Americký sériový vrah – usvědčený „pouze“ z usmrcení 2 osob. Šlo o heterosexuálního sadistu, který tedy znásilňoval, mučil a vraždil ženské oběti. Andrews byl odsouzen k doživotí za vraždu 43leté ženy v Chicagském parku v roce 1991. Tehdy ženu znásilnil, zabil a nožem znetvořil její tělo. Později v cele začal spoluvězni popisovat i jiné, dřívější vraždy. Ten se s tím svěřil dozorcům a díky následně použitému odposlechu, byl v roce 1999 uznán vinným ze znásilnění, únosu a vraždy šestnáctileté dívky v roce 1977. Nicméně v odposleších nenarážel pouze na tuto vraždu! První vražda, pro kterou byl později silně podezírán, se datuje až do roku 1972. Jako první podezřelý byl veden i v případě vraždy čtrnáctileté Arvelly Thomas z roku 1978 a několika dalších případech. Navíc připočtěme, že už v roce 1976 byl obžalován z 2 pokusů o vraždu v souvislosti s pobodání 15-letých stopařek. I přesto, že byl tehdy zproštěn obžaloby, tak na základě pozdějších odposlechů, způsobu spáchání zločinů a dalších indicií u Andrewse panuje obava, že by mohl být spojován až s 20-40 neobjasněnými vraždami v několika dalších státech USA. Ač je tedy možné, že vraždil celých 19 let, s jistotou mohu napsat "pouze" 14 let, proto 16. místo. Jedno z Andrewsovo specifik je, že těla svých obětí znetvořoval za pomocí nože.

15. Mikhail Popkov (česká verze: Michail Popkov)

Michail Popkov
Michail Popkov

Narozen: 1964

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 53 let, odpykává si trest doživotí, připravuje se další soudní proces)

První spáchaná vražda: 1992 (28 let)

Poslední spáchaná vražda: 2000 (36 let)

Dopaden: 2012

Vražedná aktivita: 8 let (nejméně)

Unikal: 20 let

Počet obětí: 69 - 81

Jde o ruského sériového vraha, bývalého policistu, zatčeného v roce 2012 na základě metody DNA. Popkov se zaměřoval na prostitutky a jiné mladé ženy, které se v nočních hodinách pohybovaly osamoceny. Podle zdrojů může být jeho motiv jednak sexuální, ale zároveň tak choval i určitou nenávist k ženám, které v jeho očích neodpovídali morálním zásadám. Popkov začal vraždit v roce 1992 a určitě s tím nepřestal do roku 1999 či 2000. Podle zatím dostupných zdrojů už poté nezabíjel, nebo minimálně snížil vražednou frekvenci. V roce 2015 byl odsouzen k doživotí za znásilnění a vraždu 22 žen. V roce 2017 ho pak ruští kriminalisté obvinili z dalších 47 vražd a k 12 případům zatím sbírají důkazy (k  datu uveřejnění článku). Co se týká odmlky od roku 1999 či 2000, údajně přestal vraždit díky pohlavní chorobě, kterou se nakazil od jedné z obětí – někde je zmiňována i následná impotence způsobená chorobou. I když tedy zatím vypadá, že délka Popkovovi vražedné aktivity byla "pouze" 8 či 9 let, na 15. místě v žebříčku je proto, že unikal celých 20 let. Pokud bude Popkov uznán vinným ze všech zmíněných vražd, stane se oficiálně nejvýkonnějším ruským sériovým vrahem!

14. Tommy Lynn Sells

Tommy Lynn Sells
Tommy Lynn Sells
Tommy Lynn Sells

Narozen: 28. června 1964

Zemřel: 3. dubna 2014

První spáchaná vražda: červenec 1985 (21 let)

Poslední spáchaná vražda: duben 1999 (34 let)

Dopaden: 2. ledna 2000

Vražedná aktivita: 14 let (držím se nejmírnějšího odhadu, proto tentokrát neodečítám cca 3,5 roku, které prokazatelně strávil v mezidobí za mřížemi – při odečtení let ve vězení a odvážnějším odhadu by to bylo 15,5let )

Unikal: 15 let (možná až 20let)

Počet obětí: 1 – 22+

Americký kočovný sériový vrah, tzv. „Coast to Coast Killer“  „vrah od pobřeží k pobřeží“ odsouzený k smrti za jedinou spáchanou vraždu (zavraždění 9 letého děvčátka), který však podle policejních orgánů spáchal nejméně 21 dalších útoků (ale pravděpodobně ještě více)! Sells byl tulák, údajně zneužívaný v dětství, který mezi lety 1978 – 1999 stopem a vlakem cestoval po celých Spojených státech amerických. V tomto obdomí při svém kočovném životě vykazoval mnoho znaků antisociálního chování. Například silně nadužíval alkohol a drogy, a páchal nejrůznější zločiny (od krádeží, přes znásilnění až po vraždy). Několikrát byl rovněž v tomto období uvězněn (16 mesíců za krádež, 2 roky za znásilnění, plus další kratší tresty). Podle svého vyjádření spáchal první vraždu již ve svých 16 letech (rok 1970), většina zdrojů pak uvádí, že vraždit začal kolem roku 1980, ale podle policie se první prokázaná vražda stala až v roce 1985, kdy pomocí basebalové pálky usmrtil ženu, která si ho pozvala na noc domů a jako svědka zabil také jejího 4 letého syna. Specifickým znakem Sellse je mimo jiné to, že mezi jeho oběťmi najdeme nejen mnoho dětí, ale i ženy a muže. Podle situace měnil i způsob usmrcení. Rovněž motiv jeho vražd byl různý, někdy sexuální, jindy loupežný a také se tak zbavoval případných svědků jeho dalších trestných činů. Kdo ví, kolik lidských životů mohl mít Sells s takovou perstrostí motivů, růnorodostí obětí, velkým teritoriem a délkou vražedné aktivity  na svědomí. V roce 2014 byl na tomto sériovém vrahovi vykonán trest smrti.

13. Robert Black

Robert Black
Robert Black
Robert Black

Narozen: 21. dubna 1947

Zemřel: 12. ledna 2016

První spáchaná vražda: možná již 8. dubna 1969(21 let) , pravděpodobně 70. léta, oficiálně 12. srpna      1981 (34 let)

Poslední spáchaná vražda: 26. března 1986 (38 let)  (ale podezírán i z vraždy v roce 1990)

Dopaden: 14. července 1990

Vražedná aktivita: 5 let (pravděpodobně déle! Možná až 21 let)

Unikal: 9 – 21 let

Počet obětí: 4 – 17+

Na třinácté místo řadím skotského sexuálního sériového vraha, který útočil na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (oficiální název Velké Británie – pozn. autora). Black byl heterosexuální pedofil, tedy se zaměřoval na oběti ženského pohlaví ve věkovém rozmezí 5 - 15 let. Ty poté znásilňoval, zřejmě i opakovaně, než je usmrtil -  pravděpodobně uškrcením - a těla pohodil desítky i stovky kilometrů daleko od míst únosů. Oficiálně byl odsouzen za 4 vraždy (roky 1981, 1982, 1983, 1986), několik znásilnění, sexuálních napadení a pokusů o únos (poslední pokus o únos se odehrál v den jeho dopadení, kdy se díky svědkovi unesenou dívku na poslední chvíli podařilo zachránit). Black tedy oficiálně zabíjel pouze po dobu 5 let. V tomto seznamu nejdéle aktivních sériových vrahů ho však přesto uvádím, neboť panuje silné podezření, a je pravděpodobné, že vraždil před rokem 1980, možná dokonce už v roce 1969! A že s tím neskončil až do svého dopadení. Zkusím popsat: První Blackovo obtěžováním a napadání mladých dívek se datuje až do roku 1963(tehdy dívku dokonce rdousil do doby, než upadla do bezvědomí, poté nad jejím tělem masturboval), v roce 1967 byl pak za opakované skutky obdobného typu odsouzen k převýchově pro mladistvé delikventy v době trvání jednoho roku. V roce 1968 se přestěhoval do Londýna a začal sbírat pornografii s dětskou tématikou, včetně nahrávek zachycujících násilí páchaných na dětech. V roce 1969 se ztratila 13 letá školačka, která jela na kole do Roughtonu v Norfolku. Její kolo se našlo v poli poblíž cesty, ale její tělo nebylo nikdy nalezeno. Toto je první neobjasněný případ, kde podezření padá na Blacka. V průběhu 70. let pak existují ve Velké Británii další 4 neobjasněné případy zmizení malých holčiček, které jsou dávány do souvislosti s tímto sériovým vrahem, a které vykazují podobné znaky jako jeho pozdější činy.

Jeden z těchto neobjasněných případů dokonce policie chystala předložit prokuratuře a formálně Blacka obvinit, ale než se tak stalo, v lednu roku 2016 zemřel. Konkrétně jde o případ zmizení třináctileté Genette Tate z 19. srpna 1978. V osmdesátých letech pak existuje případů s obdobnými znaky dalších osm! A to po celé západní Evropě, kde je prokázáno, že Blackovo pohyb v inkriminovanou dobu odpovídá místům zmizení dětí (Black se od roku 1978 živil jako dálkový řidič). Několik neobjasněných vražd či zmizení mladých děvčat vykazující podobné znaky existuje i v roce 1990. Navíc v červenci toho roku byl dopaden, jak už bylo zmíněno, díky neúspěšnému únosu mladé holčičky, kterou ještě téhož dne nalezli policisté svázanou a znásilněnou v jeho dodávce. Naštěstí dříve, než jí stačil usmrtit. To vše hovoří pro přesvědčení, že R Black má na svědomí možná i mnohem více zločinů, než za které byl odsouzen.  Co se táká jeho trestu, obdržel pochopitelně ten netěžší a to - doživotní vězení. 12. ledna 2016 pak Black zemřel ve věznici na infarkt. K žádnému ze svých činů se nikdy nepřiznal. I to lehce podporuje domněnku, že může mít na svědomí více obětí, neboť když ani u těch , za které byl odsouzen vinu nepřiznal, těžko by dobrovolně doznával cokoli navíc. Jeho specifikem je mimo to, že útočil na děti právě jeho modus operandi. Ten obnášel náhodné potkání osamocené oběti nacházející se poblíž silnice, rychlý únos za pomocí dodávky, ve které ji zneužil a usmrtil, aby se těl zbavoval i stovky kilometrů daleko od míst únosů.

12. Joseph Naso

Joseph Naso
Joseph Naso

Narozen: 7. ledna 1934

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 83 let, čeká na výkon trestu smrti

První spáchaná vražda: 10. ledna 1977(43 let) – datum nalezení těla oběti

Poslední spáchaná vražda: 1994 (60 let)

Dopaden: 2010

Vražedná aktivita: 14 let

Unikal: 33 let

Počet obětí: 6 - 10

Americký sériový vrah odsouzený za zavraždění 6 žen, které znásilnil a následně uškrtil. Svoji první prokázanou vraždu spáchal v roce 1977, poslední pak v roce 1994. Zadržen byl až v roce 2010. Čtyři z vražd byly známé pod přezdívkou „kalifornské abecední vraždy“, protože první písmeno křestního jména a příjmení se vždy shodovalo. Při domovní prohlídce u něj policie nalezla zápisky s krátkým popisem 10 vražd nepojmenovaných žen s uvedením oblastí – za 6 z nich pravomocně odsouzen. Mimo dalších 4 ze „seznamu“ byl rovněž podezíraný ze série 3 vražd mezi lety 1971-1973 známých jako „rochesterské abecední vraždy“. V tomto případě sa ale odebrané vzorky DNA z těl neshodovaly s tou Nasovou. Joseph Naso byl odsouzen k trestu smrti, který zatím nebyl vykonán. Specifikem případu je, že Naso byl fotografem a fotil si mimo jiné i své oběti – často svázané, což pochopitelně vyvracel s tím, že jde pouze o naaranžované fotky modelek. 

11. Gary Ridgway

Gary Ridgway
Gary Ridgway
Gary Ridgway

Narozen: 18. 2. 1949

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 68 let, odpykává si doživotní trest ve Washingtonské státní věznici Walla Walla

První spáchaná vražda: 8. července 1982 (33 let)

Poslední spáchaná vražda: leden 1998 (48 let)

Dopaden: 30. listopadu 2001

Vražedná aktivita: 15,5 let

Unikal: 19 let

Počet obětí: 49 – 71+

Na jedenáctém místě se umístil Gary Ridgway. Tzv. „Green River Killer“ neboli „Vrah od Zelené řeky“, který je co do počtu obětí, za něž byl odsouzen, nejvýkonnějším americkým sériovým vrahem a tím pádem i jedním z nejznámějších vůbec. Celkově byl odsouzen k 49 trestům odnětí svobody na doživotí bez možnosti propuštění (jedno doživotí za každou z prokázaných vražd), při jednom z výslechů však uvedl, že počet jeho obětí mohl vystoupat až na 71! Za své oběti si vybíral v drtivé většině prostitutky (né však vždy), se kterými měl pohlavní styk a po svém vyvrcholení je uškrtil či zardousil. Poté se těl obětí zbavil buď to u řeky Green River či v okolních lesích. Většinu ze svých obětí zavraždil v letech 1982 – 1984 (1982 – 16 obětí, 1983 – 24 obětí, 1984 – 2 oběti), poté frekvenci vražd podstatně snížil (1986 – 1 oběť, 1987 – 1 oběť, 1990 – 1 oběť), ale poslední prokázané vraždy se dopustil až v roce 1998 (v uvedeném výčtu chybí 3 vraždy, jelikož oběti se nikdy nepodařilo identifikovat, není tedy ani zřejmé, kdy přesně byly zavražděny). Ridgway byl jedním z podezřelých už od roku 1983. V roce 1984 absolvoval test na detektoru lži. V roce 1987 pak poskytl vzorek DNA. K jeho zatčení ale došlo až 30. listopadu 2001.

10. Rose a Fred Westovi

Fred West
Fred a Rose West
Rose West

Fred West

Narozen: 29. září 1941

Zemřel: 1. ledna 1995

První spáchaná vražda: červenec 1967 (25 let)

Poslední spáchaná vražda: 19. června 1987 (45 let)

Dopaden: 24. února 1994

Vražedná aktivita: 20 let

Unikal: 26,5 let

Počet obětí: 10 - 12+

Rosemary West

Narozena: 29. listopadu 1953

Dnes (k datu 10. 3. 2017): 63 let, odpykává si doživotní trest

První spáchaná vražda: červen 1971 (17 let)

Poslední spáchaná vražda: 19. června 1987 (33 let)

Dopadena: duben 1994

Vražedná aktivita: 16 let

Unikala: 23 let

Počet obětí: 10 - 12+

Prní díl ukončuje a na desátém místě se umístil asi nejznámější britský vražedný pár. Na jejich společném kontě je minimálně devět obětí. Fred West sám usmrtil ještě minimálně jednu osobu (šlo o Westovu milenku v pokročilém stádiu těhotenství – vražda se stala ještě před seznámením s Rosemary), Rosemary West pak bez účasti manžela spáchala pravděpodobně jedinou vraždu, zatímco West byl na 6 měsíců uvězněn (obětí byla nevlastní dcera Charmaine, dcera Westovi předchozí manželky – i West byl jejím nevlastním otcem).Všechny oběti této dvojice byly ženského pohlaví. Patřily mezi ně jak vlastní i nevlastní dcery zvrhlého páru, ex manželka Westa, tak i další mladé ženy, které v několika případech unesli zcela náhodně. Motiv byl u posledně uvedených obětí sexuální a sloužily páru jako sexuální hračky, které opakovaně znásilňovali a krutě mučili. U zbylých obětí byl motiv zřejmě kombinovaný, kdy převládala snaha zamaskovat předchozí zločiny či se zbavit nějakým způsobem „nepohodlného“ člověka. Tomuto páru, respektive především Fredovi Westovi je připisováno i několik dalších neobjasněných vražd. West jich dokonce přiznal 30! Než však stihl být postaven před soud, spáchal ve vazební cele sebevraždu. Rosemary West byla odsouzena za spáchání 10 vražd k uvěznění na doživotí bez možnosti propuštění. Specifikem tohoto páru je (samozřejmě už mimo tu specifickou věc, že šlo o páreček sériových vrahů), že své oběti vraždili přímo ve svém domě a jejich ostatky zakopávali na své zahradě nebo pod prostory domu.

Pokračování ZDE.

Copyright © 2009 - 2019 serialkillers.cz

Komentáře
bottom of page