top of page

Tři nejinteligentnější sérioví vrazi

V tomto článku se budeme věnovat inteligenci sériových vrahů a krátce vám v něm představíme tři nejinteligentnější z nich. Ve všech případech jde o jedince s IQ géniů, kteří se přes své nadání rozhodli vydat cestou zločinu a opakovaně spáchali nejtěžší zločin ze všech. Jelikož se hodnota inteligenčního kvocientu podle některých názorů správně uvádí v rozmezí, respektive „okolo“ naměřené hodnoty, nikoli přesným číslem, existuje více sériových vrahů, kteří byli rovněž nadáni superiorní inteligencí a mohli být do žebříčku vybráni. Uveďme třeba Teda Kaczynského zvaného "Unabomber", který v letech 1978–1995 zavraždil podomácku vyrobenými bombami nejméně tři osoby a desítky dalších zranil.  Velice inteligentní byl i Andrew Cunanan, který během tří měsíců v roce 1997 zavraždil pět osob, včetně slavného návrháře Gianni Versaceho. A jen kousíček od bronzové příčky se umístil známý sériový vrah studentek, své matky a prarodičů, Edmund Kemper, který vynikal nejen svým IQ kolem 140, ale i tělesnou konstrukcí, když vážil přes 130 kilogramů a měřil přes 2 metry. Velmi vysoké IQ (nad 130) pak měli i Jeffrey Dahmer, Stephen Stanko nebo Ted Bundy. V Čechách byl vysokou inteligencí nadán například „Spartakiádní vrahJiří Straka a nadprůměrnou inteligenci má i doživotně odsouzená Jaroslava Fabiánová. Ze všech prostudovaných případů jsme se nakonec rozhodli vybrat následující trojici.

3. Carroll Cole

Caroll Cole 4.jpg
Carroll Cole.png
Carroll Cole 2.jpg

Narozen: 9. května 1938

Zemřel: 6. prosince 1985 (trest smrti)

První spáchaná vražda: 1948 (9 let)

Poslední spáchaná vražda: 1980 (42 let)

Dopaden: 1980

Vražedná aktivita: 1938-1982

Unikal: 32 let

Počet obětí: 16 - 35+

Na třetí místo řadíme amerického sériového vraha a nekrofila jménem Carroll Cole. Jde o muže, kterému ač bylo naměřeno IQ přes 150, dokončil pouze 10 let školní docházky a nezískal ani maturitu. Místo toho rád ve velké míře nadužíval alkohol a další návykové látky. Rovněž prožil neutěšené dětství, kdy jej psychicky i fyzicky týrala vlastní matka. Carroll Cole strávil podstatnou část svého života v nejrůznějších nápravných zařízeních a psychiatrických léčebnách. Své první vraždy se dopustil už v dětství, když mu bylo 9 let. Všechny zbylé vraždy se pak odehrály až po jeho 32. narozeninách mezi lety 1971 - 1980. V tomto období zavraždil nejméně 16, ale možná až přes 30 osob. Carroll Cole byl i přes svou vysokou inteligenci nakonec přeci jen dopaden a v roce 1985 nakonec zaslouženě skončil v rukou kata. Více o jeho případu ZDE.

2. Charlene Gallego

Chrlene Gallego.jpg
Charlene Gallego mug shot.jpg
Gerald and Charlene Gallego 2.jpg

Narozena: 10. října 1956

Dnes (k datu 10. 5. 2020): Je jí 64 let, v roce 1997 propuštěna z vězení

První spáchaná vražda: 11. září 1978 (21 let)

Poslední spáchaná vražda: 1. listopadu 1980 (24 let)

Dopadena: 1980

Vražedná aktivita: 1978 - 1980

Unikala: 2 roky

Počet obětí: 10+

Na druhé místo v tomto žebříčku nejinteligentnějších sériových vrahů řadíme ženu. Je jí Charlene Gallego, která stejně tak jako Carrolle Cole, přes svoji extrémní inteligenci, kdy její IQ má hodnotu dokonce přes 160 bodů, nezvládla dosáhnout vysokého vzdělání. Zvládla dokončit „pouze“ střední školu, a to i přesto, že na rozdíl od Colea byla vychovávána ve starostlivé, pečující a úplné rodině. Místo kariéry například vědkyně či houslové virtuosky (k tomu neměla daleko, neboť v dospívání se opakovaně účastnila hudebních soutěží na národní úrovni) si raději zvolila „kariéru“ manželky a do svých 21 let se stihla třikrát vdát. Jejím posledním manželem se stal Gerald Gallego. S ním pak vytvořila mladá Charlene krutý a zvrhlý vražedný pár, který během let 1978 – 1980 připravil o život nejméně 10 obětí. Ač Charlene Gallego samotné vraždy nevykonávala a hnacím motorem vražedného páru byl její parter, ona nejen, že o vraždění věděla, ale svému partnerovi aktivně pomáhala.  Super inteligentní žena nakonec v soudním procesu svědčila proti svému manželovi, díky čemuž byla odsouzena k pouhým sedmnácti letům odnětí svobody. Brány věznice tak opustila v roce 1997, zatímco její manžel během čekání na výkon trestu smrti v roce 2002 ve vězení zemřel. Více o jejím případu ZDE.

1. Rodney Alcala

Rodney Alcala 97.jpg
Rodney Alcala.jpg

Narozen: 23. srpna 1943

Dnes (k datu 10. 5. 2020): Je mu 76 let, čeká na výkon trestu smrti

První spáchaná vražda: červen 1971 (28 let)

Poslední spáchaná vražda: 20. června 1979 (36 let)

Dopaden: 24. července 1979

Vražedná aktivita: 1971 - 1979

Unikal: 8 let

Počet obětí: 7 – 100+

Na první místo jsme zařadili jednoho z nejplodnějších amerických sériových vrahů, který mezi lety 1971 – 1979 zavraždil v několika amerických státech možná až přes 100 obětí! Podle některých zdrojů tento vrah při testech inteligence dosáhnul hodnoty nejméně 140 bodů, jiné uvádějí dokonce hodnotu přes 160 (někde i nad 170). Každopádně jde o člověka s inteligencí vyšší než 99,9% všech lidí. Jeho jméno zní Rodney Alcala. Na rozdíl od předchozích dvou exemplářů Alcala dosáhl vysokoškolského vzdělání, když postupně studoval umění a film na dvou univerzitách. Vystřídal rovněž několik nemanuálních prací – jako například poradce na uměleckém táboře pro mládež. Šlo o psychopatickou osobnost a zdatného manipulátora, kterému se podařilo několikrát úspěšně zapůsobit na psychology i soudce, a tím dosáhnout dřívějšího propuštění, když byl v souvislosti s některými spáchanými zločiny dopaden. Alcala byl považován rovněž za relativně úspěšného fotografa. Dokázal mistrně přesvědčit stovky mladých dívek, aby mu zapózovaly na „módní“ fotografie, kterými se pak rád chlubil. Ve skutečnosti šlo často o fotografie erotické a Alcala mnoho pózujících dívek znásilnil a některé zřejmě dokonce i zavraždil. Za pozornost stojí rovněž to, že se Alcala v roce 2010 rozhodl před odvolacím soudem zastupovat sám. Zvolil tak stejnou taktiku, jako jiný velice inteligentní sériový vrah - Ted Bundy. Během více než třicetiletého pobytu v cele smrti také podal dvě žaloby směřující proti kalifornskému vězeňskému systému. V jedné se domáhal nízkotučné stravy, v druhé žaloval věznici, když upadl a zranil se. Alcala v cele smrti rovněž napsal knihu, kterou si sám vydal. V ní se samozřejmě obhajoval a snažil se veřejnost dostat na svou stranu. Do dnešního dne byl Alcala odsouzen celkem za sedm vražd a stále čeká na výkon trestu smrti. Více o jeho případu ZDE.

Ač je poměrně rozšířený mýtus o tom, že sérioví vrazi jsou většinou jedinci s vysokou inteligencí, a tento článek by tak mohl rovněž působit, není to pravda! Výzkumy prokázaly, že u sériových vrahů je inteligence rozvrstvena podobně jako u běžné populace. Tak např. ve výzkumu Ranfordské univerzity ve Virginii vyšlo, že ve vzorku 271 porovnávaných sériových vrahů z celého světa činila průměrná hodnota IQ 94,5. Mezi jednotlivými typy sériových vrahů však existují veliké rozdíly, takže tato hodnota o mnohém nevypovídá. Zajímavější je podívat se třeba na tzv. organizované pachatele (ti své činy předem promýšlí, plánují, snaží se zahladit stopy, atd.). U nich průměrná hodnota IQ dosahovala 99,3, zatímco u o dezorganizovaných pachatelů jen IQ 91,3. U smíšeného typu (kam spadá většina sériových vrahů) pak 102,3. Zajímavé bylo rovněž průměrné IQ podle způsobu usmrcení oběti. Vyšších hodnot dosahovali např. bombový útočníci IQ 140,3 (počet 3), ti, kteří použili škrcení v kombinaci s umlácením oběti IQ 108,8 (8) či škrcení v kombinaci se zastřelením IQ 105,8 (6). Naopak u těch, kteří oběť ubodali, činilo IQ 92,3 (25), u zastřelení pak 90,7 (61) a u ubití bylo průměrné IQ pachatelů pouze 79,1 (10).  Podle jiného výzkumu pak u pachatelů sériových znásilnění činila průměrná hodnota IQ dokonce 120 bodů.

Z výše uvedeného vyplývá, že sérioví vrazi opravdu většinou nejsou geniální jedinci. A ti, kteří přeci jen mají velmi vysokou inteligenci, nemusí být geniálními zločinci.  Naopak však existují i tací sérioví vrazi, kteří dle testů IQ spadali do podprůměru, ale přesto byl jejich modus operandi tak úspěšný, že dokázali spáchat mnoho vražd a unikat celé roky. Však vzpomeňte si třeba na přihlouplého Ladislava Hojera a jeho primitivní vyjadřování, kdy se o svých obětech vyjadřoval např. takto: „ubral sem jí kyslík; chytil sem ji za tlamu; zůstala mi pod rukama; bylo mi jedno jakou drbnu, hlavně že měla dobrou kostru“, atd.. Velkou inteligencí neoplýval ani britský sexuální sériový vrah Fred West. Oba tito vrazi spadali do pásma IQ mezi 80-90, tedy do slabě podprůměrné populace. Velice primitivním a přesto „úspěšným vrahem“ byl i "Duisburský lidožrout" Joachim Kroll. Za jednoho nejhloupějších sériových vrahů je pak často považován Ottis Toole. Joachim Kroll a Ottis Toole již spadal do pásma osob výrazně podprůměrných tzv. slaboduchých (IQ 70-80). Přesto každý z výše uvedených čtyř pachatelů s nízkým IQ dokázal opakovaně vraždit po celou řadu let. Nejméně inteligentním sériovým vrahem, kterému bylo změřeno IQ, je asi Simon Pirela. Tomuto americkému sériovému vrahovi bylo naměřeno IQ pouhých 57, což je již v pásmu lehké mentální retardace.

Snad čtenáře tento článek alespoň trochu zaujal a nezapomene tedy, že ne každý sériový vrah je nadprůměrně inteligentní, a to dokonce ani z těch „úspěšnějších“, kteří se dopadení zdárně vyhýbali po dlouhé roky. A naopak, že sériový vrah s inteligencí génia může být dopaden, a to třeba i velmi záhy po spáchání první vraždy.

  • Facebook
  • Instagram

Copyright © 2009-2020 serialkillers.cz

Po plagiátech je aktivně pátráno

Komentáře
bottom of page