top of page

Mediální pokrytí masových vražd

(Zveřejněno: 22. 12. 2023)

Včerejší tragická událost je v rámci ČR bezprecedentní věc. Ač si mnozí jistě vzpomenou na střelbu v Uherském Brodě (2015) či ostravské nemocnici (2019), na obdobné útoky nejsme jako společnost zvyklí (a buďme za to vděční!). Co však může být kvůli této výjimečnosti problémem, že my všichni asi nejsme z mnoha hledisek připravení něčemu podobnému čelit. Z hlediska emocí a psychiky, možná i z hlediska bezpečnostního, což jistě bude předmětem debat. Čemu se však chci v této stati či úvaze věnovat je mediální pokrytí, které rovněž patří do aspektů, kde můžeme být do budoucna připravenější (Tento text je pouhým zamyšlením jednoho člověka, nikoli hlubším rozborem daného problému, ale bych byl rád, kdyby se toho někdo zhostil).

4FF3D553-E068-4933-B46F-3F3F80F0B52A.png

Samozřejmě hlad a touha po informovanosti bývají v případech tak extrémních událostí, jakou byla včerejší masová střelba, pochopitelné a očekávatelné. Média ze své podstaty nemohou pominout, zvlášť u tak extrémní události, co, kdy, kde a jak se stalo. Co však stojí za zvážení, je hloubka poskytovaných informací, četnost a míra mediálního pokrytí, tok informací z časového hlediska i celkový způsob informování o podobných událostech.

Jeden z klíčových problémů spočívá v tom, že z řad masových vrahů existuje četná podmnožina, kterou k jejich hrůzným činům motivuje i určitá zvrácená představa a touha po slávě. Čehož se jim po spáchání masové vraždy bohatě dostává. Prakticky ihned po událostech je na ně upřena obrovská pozornost. Jsou sdíleny jejich jména, fotky, je detailně rozebírána jejich motivace a životní příběhy. K incidentům se rovněž vyjadřují i vrcholní politici a další osobnosti veřejného života. Děje se to prakticky okamžitě a probíhá nepřetržitě, on-line, čehož jsme svědky právě nyní, a v tomto duchu se nese klidně i řada dnů či týdnů po tragické události.

A přesně toto vše pak může někdy inspirovat další problematické, narušené jedince, kteří touží střelce napodobit a rovněž si vydobýt tuto „nechvalnou slávu“. Toto bývá označováno za tzv. "copycat efekt" či "efekt nákazy".

Americké studie naznačují, že čím větší mediální pozornosti se střelci dostane, tím pravděpodobnější bude událost inspirovat budoucího masového střelce. Jedna ze studií např. prezentuje, že po masové střelbě je zvýšená šance, že v příštích 13 dnech dojde k další. Jiné studie pak prezentovaly závěry, že mediální pokrytí masové střelby může zvýšit frekvenci střeleb na mnohem déle než zmíněné dva týdny.

V době stále masivnějšího využívání sociálních sítí a v době, kdy grafický materiál z takových incidentů může pořídit prakticky kdokoliv a ihned sdílet na internetu, je rozsah a rychlost šíření takových záběrů a informací enormní, čehož jsme opět v tuto chvíli přímými svědky, což je z popsaných důvodů rizikové a může situaci ještě zhoršit.

Dle amerických studií se mezi lety 2010 a 2017 některým masovým střelcům v měsíci následujícím po útoku dostalo větší pozornosti médií než nejslavnějším filmovým a hudebním hvězdám, případně profesionálním sportovcům.

A to je opět to, po čem řada masových vrahů touží, a co je v kombinaci s jejich vadnou osobností (např. maligním narcismem) může dovést k naplánování a provedení podobného útoku, který se včera v ČR odehrál.

Z toho důvodu řada organizací a kampaní (např. kampaň FBI a Texaské státní univerzity „Don’t Name Them“) vyzývá, aby sdělovací prostředky upíraly střelcům slávu tím, že o nich nebudou sdělovat tolik podrobností a místo toho budou směřovat pozornost k obětem či hrdinům tragickýxh událostí a jejich příběhům. Tyto výzvy také doporučují, aby se média zabývala masovými střelbami, aniž by jmenovala střelce nebo popisovala jejich životy či motivace, případně to činila s obezřetností a zdrženlivostí.

Snížení pozornosti, která se masovým střelcům po činu dostává, pak má vést k tomu, že bude méně obsedantních fanoušků, kteří se budou toužit stát jejich napodobiteli. Pochopitelně ani sebepřísnější dodržování těchto zásad nemůže vést k vymizení fenoménu masových vražd, ale především v množině těch pachatelů, u nichž je hlavním hnacím motorem „sláva“, by to pomoci mohlo.

Pochopitelně, sociologové, kriminalisté, kriminologové, forenzní psychologové a další by měli zločince a jejich zločiny studovat – ale hlavní je, aby nedocházelo ke glorifikování pachatelů tím, že jim bude poskytnuto příliš velké kvantum mediálního prostoru. Z tohoto důvodu se nedoporučuje sdílet jejich manifesty, dopisy, jejich příspěvky na soc. sítích a podobně.

Poslední věc, která stojí za zmínku a úvahu. Dle policie existuje vážné podezření, že včerejší pražské masová střelba může mít stejného pachatele, jako dvojnásobná vražda v Klánovickém lese, která se odehrála 15. prosince. Bez ohledu na to, jestli se toto podezření potvrdí či nikoliv, musíme opět obrátit pozornost k mediálnímu pokrytí. Zaznamenali jste, kolik prostoru bylo zločinu v Klánovickém lese v posledním týdnu v médiích věnováno? Kolik různých rozhovorů, komentářů a článků bylo zveřejněno? Kolik bulvárních i seriózních médií tím takřka zaplnilo své titulní stránky? Kolik „zaručených“ informací sdíleli nejrůznější lidé, a jaký humbuk vyšetřování provázel? Dovoluji si tvrdit, že od vraždy Aničky Janatkové, kterou v roce 2010 hledala takřka celá republika, načež sledovala dopadení a sebevraždu jejího pravděpodobného vraha, v ČR nevídaná věc! Mělo toto pokrytí nějaký užitek? A mohlo to mít, či to dokonce mělo, nějaký efekt na konkrétní osoby? Ponechme tyto otázku v éteru…

Co tedy teď? Na zítra je vyhlášený den státního smutku, pak budou Vánoce. Měli bychom tedy podle mého především nechat policii pracovat, tiše truchlit za ty, kteří o Vánocích nebudou moci být se svými blízkými, myslet na pozůstalé a nechat odeznít to zlé, co v nás tento zločin vyvolal. Však na analýzy a odpovědi na všechny otázky bude času dost.

PS: Možná můžete namítnout, co to tu mudruje nějaký týpek, z webu, který se přesně těmto tématům věnuje. Sám jsem toto dilema nejednou řešil (naši pravidelní čtenáři asi ví). Rozřešení zatím nemám. Snažím se to však dělat i s vědomím výše uvedeného co možná nejseriózněji a vyvarovat se zbytečných chyb.

  • Facebook
  • Instagram

Copyright © 2009 - 2023 SerialKillers.cz

Komentáře
bottom of page