Definice: Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoníku obvykle popisovaných podle prostoru, času, rozsahu a  struktury. V obecném slova smyslu je to zločinnost, tedy společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti.

V této rubrice naleznete různé statistiky, informace o stavu a vývoji kriminality, zdroje a odkazy.

krimi kuriozity.png

V této rubrice naleznete krátké aktuality týkající se kuriózních případů. Vše psané svižně a na rozdíl od zbytku tohoto webu alespoň trochu odlehčeným tónem a rychlejším tempem.

Krminalistika

Definice: Kriminalistika je vědní obor sloužící ochraně občanů a státu před trestnými činy tím, že zkoumá zákonitosti vzniku, vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných kriminalisticky relevantních skutečností ve snaze vypracování metod, postupů a prostředků, to vše v zájmu úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti.

V této rubrice naleznete střípky z historie kriminalistiky, zajímavé odkazy či zdroje. - rubrika ve výstavbě

Kriminologie

Definice: Kriminologie je interdisciplinární (víceoborová) vědní disciplína o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětech a o jejich kontrole. Je to společenskovědní disciplína, jejímž předmětem je jak jedinec (pachatel, oběť), tak i společnost jako celek i sociální skupiny, které ji tvoří. Kriminologie se mimo samotné kriminality zaměřuje rovněž i na různé negativní společenské jevy, které mají ke kriminalitě úzkou návaznost a často vytváří tzv. kriminální prostředí. Úkolem kriminologie je poskytovat objektivní poznatky o podstatě kriminality, jejích příčinách, metodách prevence.

V této rubrice naleznete různé kriminologické poznatky, zajímavosti, zdroje a odkazy. - rubrika ve výstavbě