Masoví vrazi

Co je to "masová vražda"? Kdo je označován jako"masový vrah"? Zde máte odpověď!

Až do osmdesátých let minulého století byli mnohonásobní vrazi zařazeni do stejné kategorie - "masoví vrazi". Poté bylo vyhodnoceno, že není výhodné řadit všechny takové pachatele do jediné kategorie, neboť mezi nimi existují velké rozdíly. Pro mnohonásobné vrahy pak byly "vytvořeny" tyto kategorie podle počtu obětí a stylu útoku:

Dvojnásobná vražda: usmrcení dvou obětí stejným pachatelem ve stejném čase na jednom místě

Trojnásobná vražda: usmrcení tří obětí stejným pachatelem ve stejném čase na jednom místě

Masová vražda: usmrcení čtyř (někde dvou) nebo více obětí stejným pachatelem na jednom místě bez výrazného časového odstupu mezi vraždami

Vražedný záchvat (vražedná vlan, vražedná túra): "jeden" útok pachatele, který se však odehrává na dvou či více místech v krátkém časovém úsek. Pachatel mezi jednotlivými útoky tzv. emocionálně nevychladne. (také: "vražedná vlna", "vražedná túra")

Sériová vražda: nezákonné usmrcení dvou nebo více obětí stejným pachatelem (či pachateli), v samostatných událostech (útocích). Pachatel mezi jednotlivými útoky emocionálně vychladne.