top of page

Pekelná princezna - Harold Schechter

Pekelna princezna.jpg
KrimiAntik.cz - logo bílá.png

Název: Pekelná princezna

Autor: Harold Schechter

Nakladatelství: JOTA

Rok vydání: 2019, 330 stran

Dnes se po delší době opět podíváme na nějaký ten počin zahraničního autora. Zvolili jsme novinku, která byla v České republice vydánakoncem roku 2019, což znamená, že byste ji ještě měly bez problémů sehat, na rozdíl od mnoha jiných zde recenzovaných titulů. Název knihy je "Pekelná princezna" a na svědomí ji má americký autor Harold Schechter, jehož specializací jsou sérioví vrazi.  Podle zahraničních ohlasů v tom má být hodně dobrý... No pojďme se na to raději podívat sami.

Recenzovanou knihu "Pekelná princezna" zasvětil autor jediné osobě, a to asi nejznámnější americké sériové vražedkyni Belle Gunness. Ta byla aktivní na přelomu 19. a 20. století a její rukou zemřelo nejméně 14 (pravděpodobně však více) osob. Asi nemá cenu zde v recenzi vražedkyni více rozebírat, toho si čtenář užije v knize dostatek, shrňme jen to, že šlo o velmi krutou, rafinovanou a manipulativní, psychopatickou ženu, jejíž životní prioritou byly především peníze. Ty byly hlavním motivem vražd. Svými ohavnými činy si dokázala v průběhu více než 15 let své vražedné aktivity "vydělat" přes 1 milion dolarů (v přepočtu na dnešek)...

Kniha je členěna na prolog, tři hlavní části a závěr. Prolog knihy pojednává o historii okolí města La Porte, kde se odehrává většina děje, včetně tamní historie zločinu. Poté je již prostor věnován dětství hlavní aktérky, narozené v Norsku, jejímu přesunu do USA, prvním krokům v "Novém světě", až po první vraždu. Další část knihy popisuje vražednou "rutinu" a ta třetí soudní proces, který z právního hlediska učinil za případem tečku. Zavěr pak mluví sám za sebe, když nese název "Záhada, která nebude nikdy zcela vyřešena". Tedy protože nechci nic prozrazovat ani naznačovat, zde popis obsahu knihy končím a přejdu k hodnocení.

Hlavním pozitivem knihy je určitě to, že jde, i vzhledem k samotnému případu, o velice napínavý počin, a to od začátku až do konce. Ač jde o "echt" literaturu faktu, ve které nechybí hodně poctivé odkazování na zdroje, popis tehdejších reálií, uvádění jmen, citací, datumů, popisů a mnoho dalších faktů, na čtivosti knihy to neubírá, a ta především ve své první půlce skvěle odsýpá. I když jde o zpracování reálného případu, a autor se tedy musel držet toho, co vybádal, jsou podle mě fakta zdařile, a zároveň citlivě a vkusně, zbeletrizována. Pokud máte rádi tématiku sériových vrahů, myslím, že knihu přečtete opravdu rychle, tak jako se to podařilo mně. Čtenář by však měl počítat s tím, že opravdu nejde o román, ale o literaturu faktu. Výhrady? Možná jen popis soudního porocesu, ve třetí části knihy, byl poněkud zdlouhavější. Kniha navíc postrádá byť jedinou dobovou fotku, což je škoda, protože fotky, vztahující se k případu, existují. Ale to je tak vše, co za mne mohu  titulu "Pekelná princezna" vytknout. Podle mě jde dokonce možná o jednu z nejlepších knih o sériových vrazích za posledních pár let,  v kategorii těch, které jsou zaměřeny na případ jednoho konkrétního pachatele. A ty já nejradši:-) Kniha má tedy určitě mé doporučení a uděluji ji skvělé hodnocení 1-.

Hodnocení (1-5 jako ve škole): 1-

Komentáře
bottom of page